Tietosuojaseloste

VPD Finland Oy:n (VPD Pelikauppa) asiakas- & markkinointirekisteri

VPD Finland Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan
tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

Laatimispäivämäärä: 18.5.2018
Päivitetty: 18.5.2018


1. Rekisterinpitäjä

 • VPD Finland Oy
 • Y-tunnus: 2015063-9
 • Osoite: Asematie 4-10 01300 Vantaa/Postiosoite VPD Finland Oy PL 88 01301
 • Puhelin: 010 423 2660

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

 • Mikko Nevalainen, toimitusjohtaja
 • Sähköposti: vpd@vpd.fi

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin. Tietojen luovuttaminen
yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta – tämä lyhennettynä on
oheiset kuusi kohtaa:

 • Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.
 • Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
 • Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen
 • Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä
 • Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole muuta perustuvaa syytä pitää
 • Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna

Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista.


4. Rekisterin tietosisältö

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (kuten yityksen nimi, yhteystiedot jne.)
 • Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto kuten tilaustiedot
 • Markkinointilupa tai -kielto
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, sekä kontaktitiedot kuten sähköposti ja
puhelinnumero.


5. Tietolähteet

 • Verkkokauppa www.vpd.fi
 • Google Analytics
 • Sosiaalinen media (esim. Facebook)
 • Puhelimitse ja toimipisteissä tehtävä asiakaspalvelu ja kaupankäynti kun asiakas haluaa jättää ostettavasta tuotteesta varauksen.

6. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa
yhteistyökumppaneillemme. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-
ajatusta.

Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista:

 • Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi, yritys sekä sähköpostiosoite.
 • Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen ERP-järjestelmää, jonne tallennamme mm. oheista: henkilön nimi, kontaktitiedot sekä asiakassuhteeseen 
 • liittyvät toiminteet.
 • Tarjoamme maksupalveluita käytännössä kaikkien Suomalaisten pankkien sekä Klarna Bank AB:n ja Avarda Oy:n kanssa yhteistyössä. Luovutamme edellä 
 • mainituille yrityksille maksupalvelun vaatimat tiedot suojatussa yhteydessä. Kyseiset yhtiöt vastaavat henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä.

Osa käyttämistämme palveluista toimii Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan
henkilötietolainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen. Käytämme
Privacy Shield -järjestelmään liittyneitä yrityksiä.


7. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muihin tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin
keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin
tietoihin.