Itellan henkilöstön ulosmarssi saattaa aiheuttaa viivästyksiä lähetystemme toimitusajoissa. Pahoittelemme meistä riippumattomista syistä seuraavia toimitusviivietä. Alla Itellan tiedote aiheesta:

 

Itellan Vantaan logistiikkakeskuksen henkilöstön ulosmarssin vuoksi pakettien kulku viivästyy loppuviikon ajan. Kaikki perjantaina toimituksessa olevat paketit eivät ehdi perille ajoissa. Vielä ei pystytä tarkasti sanomaan, kuinka suureen osaan pakettiliikennettä vaikutukset yltävät. Tilannetta seurataan.

Ulosmarssi alkoi torstaina 19.3. hieman ennen kello 15.30. Noin puolet vuorossa olleista työntekijöistä osallistui ulosmarssiin. Työnantajan näkemyksen mukaan kyseessä on laiton työtaistelutoimenpide.

Ulosmarssin taustalla on Vantaan logistiikkakeskuksessa päättyneet yt-neuvottelut, joiden tuloksena lomautetaan 410 henkilöä toukokuun 2009 ja huhtikuun 2010 välisenä aikana. Lomautusten kesto on enimmillään 30 työpäivää henkilöä kohden.

Lomautustarpeen aiheuttaa markkina- ja kilpailutilanteesta johtuva pakettivolyymien lasku sekä taloudellisesta suhdannekehityksestä johtuva kysynnän arvioitu heikkeneminen edelleen vuonna 2009. Lomautuksilla pyritään löytämään joustava tapa sopeuttaa tuotantoa kysynnän muutoksiin, joiden uskotaan olevan väliaikaisia.

Myös Itella-konsernin hallinnollisten töiden ja tukitoimintojen tehostamista käsittelevät yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena 53 henkilön nykyinen työ Itellassa loppuu. Lisäksi 17 henkilön kohdalla päädyttiin eläkeratkaisuun. Neuvottelut koskivat tietohallintoa, hankintaa, taloushallintoa, markkinointia ja viestintää. Neuvottelujen alkaessa noin 85 työtehtävän arvioitiin loppuvan. Hallinnon ja tukitoimintojen kulujen karsimisella Itella varautuu postialalla käynnissä olevaan rakennemuutokseen. Lisäksi talouden suhdannekehityksen odotetaan vaikuttavan Itellan palvelujen kysyntään merkittävästi.